Bodemvervuiling in de Weimarstraat

publicatie datum: ma 18 feb 2013

Afgelopen vrijdag (15 februari) werden we verrast door een journalist van AD/Haagsche Courant. Hij meldde dat de gemeente de rapportage naar buiten had gebracht van een onderzoek naar bodemverontreiniging in de Weimarstraat. Wij kenden deze rapportage tot vrijdag niet.

Gebleken is dat de grond onder de wasserette in de Weimarstraat licht tot sterk vervuild is. De meeste verontreiniging is op een diepte van 8 tot 12 m onder het maaiveld.

De onderzoekers constateren dat er voor de mens en voor het eco-systeem geen onaanvaardbare risico's zijn. Maar om ondergrondse verspreiding tegen te gaan zal uiterlijk in december 2015 met de sanering worden begonnen.

 Het bestuur van Emma's Hof heeft voordat ze in 2010 tot aankoop van het terrein overging een aantal grondonderzoeken laten doen. Het resultaat was dat er op enkele plekken in de tuin een lichte vervuiling van de grond was. Die vervuiling was zo licht dat we geen acties hoefden te ondernemen. We konden de tuin laten aanleggen én gebruiken. De hovenier heeft bij de aanleg 1700 m3 grond aangebracht bovenop de zandgrond die resteerde na de sloop van het patronaatsgebouw. De moestuin, die direct rechts van de poort ligt, ligt ver van de Weimarstraat en op ca. 2 meter nieuw aangebrachte grond.

Voor het water in de beek en de vijver is een bron geslagen. Het water wordt van een diepte van 27 - 32 meter opgepompt. Daarvoor moest de hovenier een put slaan dwars door een kleilaag die geen water doorlaat.  Het water onder deze laag kan dus niet verontreinigd zijn.

Wij hebben desondanks de gemeente gevraagd om maandag 18 februari een extra meting te laten verrichten naar de kwaliteit van het pompwater. Het resultaat van die meting zal later deze week bekend worden.

Wij vinden het spijtig dat er bij sommigen onrust is ontstaan over de geconstateerde bodemverontreiniging in de Weimarstraat door de berichtgeving in het AD. (Zie hier het artikel in het AD.) Wij wachten met een gerust hart het resultaat af van het onderzoek van het watermonster. Zodra er meer bekend is zullen wij daarover berichten.

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Stadstuin Emma's Hof. 

 


Maandoverzicht | Jaaroverzicht