Vervolg bodemvervuiling

publicatie datum: di 19 feb 2013

Vandaag is het resultaat bekend geworden van het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater dat we oppompen. We werden via een eerste mail op de hoogte gesteld. Een officiële bevestiging van de gemeente volgt.

Zie hier de mail, waarmee we plotseling weer een beetje blijer worden. Het pompwater is schoon!

 

E-mail van de gemeente Den Haag aan het bestuur van Emma's Hof naar aanleiding van het onderzoek naar de kwaliteit van het pompwater bij de beek d.d. 18 februari 2013.

 

Op 19 februari 2013 09:55 schreef René Tjassens het volgende:

 

Geachte heer Van der Harst,

Bijgaand doe ik u de resultaten toekomen van het grondwatermonster dat op 18 februari jl. is genomen uit de diepe bron.

Uit de resultaten valt af te leiden dat er geen risico's zijn ten aanzien van het gebruik.

Indien u naar aanleiding van de resultaten nog vragen heeft dan ben ik gaarne e.e.a. toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

R. Tjassens

Projectleider Bodemsanering
Gemeente Den Haag
dienst Stadsbeheer
Afdeling Uitvoering Milieutaken
Team Bodemsanering
Postbus 12651
2500 DP Den Haag


Maandoverzicht | Jaaroverzicht