Van idee tot tuin


· 23 september 2007 Straatfeest Galileïstraat. De gedachte ‘een openbare tuin' in plaats van het leegstaande patronaatsgebouw wordt geboren.
· september 2007 Zes buurtgenoten vormen een initiatiefgroep.
· december 2007 De initiatiefgroep verzamelt 293 handtekeningen voor het buurtinitiatief: ‘Een stadstuin in onze buurt!'
· februari 2008 Timpaan Hoofddorp BV blijkt nieuwe eigenaar van het patronaatsgebouw er zijn bouwtekeningen voor 12 huizen.
· vanaf mei 2008 De initiatiefgroep ontwikkelt draagvlak bij gemeenteraadsleden en wethouders. In juni eerste overleg met Groen Links.
· juni 2008 Laatste bokslessen in boksschool Kristalijn.
· 11 juli 2008 Succesvol overleg met Timpaan Hoofddorp BV. Zij steunen het plan!
· 18 september 2008 Presentatie van de plannen aan wethouder Marnix Norder in de ring van de oude boksschool.
Opdracht van wethouder: werk in een projectgroep een voorstel uit.
· 15 oktober 2008 Start projectgroep ‘Stadstuin' met Timpaan BV, ambtenaren van de dienst Stadsontwikkeling en initiatiefgroep.
· oktober 2008 Start fondsenwerving. Benodigd bedrag: 1,4 miljoen Euro
· 15 december 2008 Eerste gesprek met een potentiële subsidiegever: Fonds 1818. Uiteindelijk toegekend: € 90.000,-
· 19 februari 2009 Schriftelijke vragen van Groen Links, VVD en Stadspartij in gemeenteraad naar de wenselijkheid van een stadstuin in het Regentessekwartier.
· 16 april 2009 Uitzending TV-West: "We hebben een droom: een stadstuin i.p.v. een leegstaand gebouw."
· 19 april 2009 Het patronaatsgebouw wordt gekraakt. De krakers beginnen een weggeefwinkel en een volkskeuken.

· 2 juli 2009 Oprichting stichting Stadstuin Emma's Hof. Bestuursleden: Holke Wierema, Martijn Schutte, Walter Montenarie, Marjolein Kramer, Eric Kerstholt, René Bruijns, Nelleke Mineur, Martin van der Harst.
· 10 september 2009
Wethouder Norder zegt in Grand Café Emma € 500.000,- toe
.· 13 september 2009 Emma's Hof Tour: 80 buurtgenoten vermaken 300 andere buurtgenoten. Met de tour wordt aan de buurt te kennen gegeven dat de stadstuin met de hulp van velen er zal komen.
· 15 oktober 2009 Programma ‘Mooi Nederland' ministerie van VROM kent €250.000,- toe.
· okt. ‘09 - jan.'10 Overleg met krakers. Ze beloven in februari 2010 te vertrekken.
· 18 oktober 2009 Brainstorm bestuur: "Wat voor tuin willen we?" Filosofie en functies van de stadstuin.
· jan.'10 - feb.'10 Offertes van vijf landschapsarchitecten, Arcadis krijgt de opdracht.
· 2 februari 2010 Kansen voor West (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) zegt toe: € 450.000,-. De stichting heeft nu, dankzij de subsidiegevers en fondsen, het benodigde geld verzameld: € 1.468.030,-. Het pand kan gekocht en gesloopt, de tuin kan ingericht.
· 14 februari 2010 De laatste kraker vertrekt.
· 15 februari 2010 Stichting Stadstuin Emma's Hof ondertekent het koopcontract en wordt eigenaar van het terrein en pand. (16.00 uur).
· 15 februari 2010 Start van de sloop (16.15 uur). ‘Aad Molenaar Sloopwerken' sloopt in 10 weken het gebouw.
· 22 februari 2010 Uitreiking van de versierselen behorende bij ‘Ridder in de Orde van Emma's Hof' aan wethouder Norder.
· 1 maart 2010 Workshop o.l.v. Arcadis voor 24 buurtgenoten: "Geef Emma smoel." Drie maquettes zijn het resultaat.
· vanaf april 2010 Bik- en Klusdagen: op zaterdagen helpen buurtgenoten met bikken van patronaatsstenen, onkruid ruimen, schuren, verven.
· 15 juni 2010 Presentatie definitief tuinontwerp in Theater ‘De Regentes'. Uitreiking van de versierselen behorende bij ‘Ridder in de Orde van Emma's Hof' aan Ilse Menkhorst (Dienst DSO, gem. Den Haag).
· juli 2010 Offertes van vijf hoveniersbedrijven, ‘MultiTuin' krijgt de opdracht.
· 8 november 2010 Start aanleg tuin.
· 19 december 2010 Kerstborrel voor buurtgenoten in een nog lege en besneeuwde tuin.
· januari 2011 Start werkzaamheden mozaïekbank met 70 buurtgenoten.
· jan.'11- juni '11 Inrichting van de tuin: beek, pomp, vijver, houten zonnebank, zen- sijpelmuur, mozaïekbank, moestuin, Jugendstil toegangshek.
· 12 & 19 maart ‘11 Workshop met buurtkinderen voor de inrichting van het kinderdeel.
· mei 2011 Vragen in de gemeenteraad naar de wenselijkheid van een fietsenstalling voor omwonenden in de poort aan de Beeklaan.
· 6 juni 2011 Start bouw van Holke's Huisje.
· 12 juni 2011 Aanschaf kopie van het reliëf uit het patronaatsgebouw, kunstenaar: dhr. Klawer.
· 13 juni 2011 Oprichting ‘Vrienden van Emma's Hof'.
· 14 juni 2011 Officiële opening door ‘koningin Emma met prinses Wilhelmina' en wethouder Norder.
Uitreiking versierselen behorende bij ‘Ridder in de Orde van Emma's Hof' aan Peter Pronk (Timpaan Hoofddorp)
· 18 juni 2011 Feestelijke opening van Stadstuin Emma's Hof.