Achtergrond

De duurzaam ingerichte tuin biedt een rustplek voor volwassenen en een natuurlijke speelplek voor jonge kinderen.

Door het jaar worden enkele kleinschalige optredens verzorgd. Emma’s Hof wordt onderhouden door de buurtbewoners zelf.

Deze groene oase in de Galileïstraat is bij veel buurtbewoners inmiddels wel bekend. Wat veel bezoekers niet weten is dat deze tuin geheel door buurtbewoners is opgezet van vaag idee tot realisatie en inmiddels al tien jaar door buurtbewoners wordt onderhouden. Veel van de vrijwilligers van het eerste uur zijn nog altijd actief betrokken bij de tuin. Ze openen bijvoorbeeld al 10 jaar lang de toegangspoort en legen aan het einde van de dag de vuilnisbakken, maken de wc schoon en doen de poort weer dicht, dat zijn de Sleutelaars. Of ze zetten zich in voor het groen van de tuin door te snoeien, onkruid te verwijderen of nieuwe plantjes te poten. Een gigaklus die met veel liefde en kunde wordt gedaan door  de Groengroep. Of mensen begeven zich in de vroege avonduren naar de tuin om de planten water te geven als de Spuitgasten. Of een groep mensen uit de buurt heeft een idee voor een concert, een kerstmarkt, St. Maarten, een Koninginnekermis of ander evenement.

Emma’s Hof staat er altijd open voor om iets met elkaar te organiseren. Als het maar voor de buurt toegankelijk is, met aandacht wordt georganiseerd en geen hinder voor de omwonenden veroorzaakt. Dit heeft in de afgelopen tien jaar tot veel, goed bezochte activiteiten geleid, waar men kon genieten van alle energie en creativiteit die onze wijk kent. Emma’s Hof is een mooi decor gebleken voor een grote diversiteit aan activiteiten. Maar grotendeels van de tijd is het juist rustig in Emma’s Hof.

Emma’s Hof wil schoonheid en rust uitstralen en dat begrijpen alle vrijwilligers en motiveert hen te blijven.

Het bestuur van Emma’s Hof en de bezoekers van de tuin zijn al deze vrijwilligers oneindig dankbaar. Ook de buurtbewoners die al jaren vriend zijn van Emma’s Hof en hun waardering uiten door een jaarlijkse financiële bijdrage zijn onmisbaar. Dankzij de vrienden en vrijwilligers lukt het Emma’s al tien jaar lang om de groene, fraaie ontmoetingsplek te zijn die de initiatiefnemers voor ogen hadden. 

Wilt u als trouwe bezoeker van Emma’s Hof de tuin ondersteunen door actief te worden of vriend te worden, kijk dan op de website van Emma’s Hof VRIENDEN of stuur een mail aan bestuur@emmashof.nl . Maar geniet vooral van de tuin, ga op bezoek, neem eventueel iets te drinken mee, ga heerlijk zitten, lees een boek, maak een praatje, voel je thuis en voel je mede-verantwoordelijk voor deze prachtige tuin.

Van idee tot tuin

23 september 2007 Straatfeest Galileïstraat. De gedachte ‘een openbare tuin’ in plaats van het leegstaande patronaatsgebouw wordt geboren.
· september 2007 Zes buurtgenoten vormen een initiatiefgroep.
· december 2007 De initiatiefgroep verzamelt 293 handtekeningen voor het buurtinitiatief: ‘Een stadstuin in onze buurt!’
· februari 2008 Timpaan Hoofddorp BV blijkt nieuwe eigenaar van het patronaatsgebouw er zijn bouwtekeningen voor 12 huizen.
· vanaf mei 2008 De initiatiefgroep ontwikkelt draagvlak bij gemeenteraadsleden en wethouders. In juni eerste overleg met Groen Links.
· juni 2008 Laatste bokslessen in boksschool Kristalijn.
· 11 juli 2008 Succesvol overleg met Timpaan Hoofddorp BV. Zij steunen het plan!
· 18 september 2008 Presentatie van de plannen aan wethouder Marnix Norder in de ring van de oude boksschool.
Opdracht van wethouder: werk in een projectgroep een voorstel uit.
· 15 oktober 2008 Start projectgroep ‘Stadstuin’ met Timpaan BV, ambtenaren van de dienst Stadsontwikkeling en initiatiefgroep.
· oktober 2008 Start fondsenwerving. Benodigd bedrag: 1,4 miljoen Euro
· 15 december 2008 Eerste gesprek met een potentiële subsidiegever: Fonds 1818. Uiteindelijk toegekend: € 90.000,-
· 19 februari 2009 Schriftelijke vragen van Groen Links, VVD en Stadspartij in gemeenteraad naar de wenselijkheid van een stadstuin in het Regentessekwartier.
· 16 april 2009 Uitzending TV-West: “We hebben een droom: een stadstuin i.p.v. een leegstaand gebouw.”
· 19 april 2009 Het patronaatsgebouw wordt gekraakt. De krakers beginnen een weggeefwinkel en een volkskeuken.

· 2 juli 2009 Oprichting stichting Stadstuin Emma’s Hof. Bestuursleden: Holke Wierema, Martijn Schutte, Walter Montenarie, Marjolein Kramer, Eric Kerstholt, René Bruijns, Nelleke Mineur, Martin van der Harst.
· 10 september 2009
Wethouder Norder zegt in Grand Café Emma € 500.000,- toe
.· 13 september 2009 Emma’s Hof Tour: 80 buurtgenoten vermaken 300 andere buurtgenoten. Met de tour wordt aan de buurt te kennen gegeven dat de stadstuin met de hulp van velen er zal komen.
· 15 oktober 2009 Programma ‘Mooi Nederland’ ministerie van VROM kent €250.000,- toe.
· okt. ‘09 – jan.’10 Overleg met krakers. Ze beloven in februari 2010 te vertrekken.
· 18 oktober 2009 Brainstorm bestuur: “Wat voor tuin willen we?” Filosofie en functies van de stadstuin.
· jan.’10 – feb.’10 Offertes van vijf landschapsarchitecten, Arcadis krijgt de opdracht.
· 2 februari 2010 Kansen voor West (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) zegt toe: € 450.000,-. De stichting heeft nu, dankzij de subsidiegevers en fondsen, het benodigde geld verzameld: € 1.468.030,-. Het pand kan gekocht en gesloopt, de tuin kan ingericht.
· 14 februari 2010 De laatste kraker vertrekt.
· 15 februari 2010 Stichting Stadstuin Emma’s Hof ondertekent het koopcontract en wordt eigenaar van het terrein en pand. (16.00 uur).
· 15 februari 2010 Start van de sloop (16.15 uur). ‘Aad Molenaar Sloopwerken’ sloopt in 10 weken het gebouw.
· 22 februari 2010 Uitreiking van de versierselen behorende bij ‘Ridder in de Orde van Emma’s Hof’ aan wethouder Norder.
· 1 maart 2010 Workshop o.l.v. Arcadis voor 24 buurtgenoten: “Geef Emma smoel.” Drie maquettes zijn het resultaat.
· vanaf april 2010 Bik- en Klusdagen: op zaterdagen helpen buurtgenoten met bikken van patronaatsstenen, onkruid ruimen, schuren, verven.
· 15 juni 2010 Presentatie definitief tuinontwerp in Theater ‘De Regentes’. Uitreiking van de versierselen behorende bij ‘Ridder in de Orde van Emma’s Hof’ aan Ilse Menkhorst (Dienst DSO, gem. Den Haag).
· juli 2010 Offertes van vijf hoveniersbedrijven, ‘MultiTuin’ krijgt de opdracht.
· 8 november 2010 Start aanleg tuin.
· 19 december 2010 Kerstborrel voor buurtgenoten in een nog lege en besneeuwde tuin.
· januari 2011 Start werkzaamheden mozaïekbank met 70 buurtgenoten.
· jan.’11- juni ’11 Inrichting van de tuin: beek, pomp, vijver, houten zonnebank, zen- sijpelmuur, mozaïekbank, moestuin, Jugendstil toegangshek.
· 12 & 19 maart ‘11 Workshop met buurtkinderen voor de inrichting van het kinderdeel.
· mei 2011 Vragen in de gemeenteraad naar de wenselijkheid van een fietsenstalling voor omwonenden in de poort aan de Beeklaan.
· 6 juni 2011 Start bouw van Holke’s Huisje.
· 12 juni 2011 Aanschaf kopie van het reliëf uit het patronaatsgebouw, kunstenaar: dhr. Klawer.
· 13 juni 2011 Oprichting ‘Vrienden van Emma’s Hof’.
· 14 juni 2011 Officiële opening door ‘koningin Emma met prinses Wilhelmina’ en wethouder Norder.
Uitreiking versierselen behorende bij ‘Ridder in de Orde van Emma’s Hof’ aan Peter Pronk (Timpaan Hoofddorp)
· 18 juni 2011 Feestelijke opening van Stadstuin Emma’s Hof.

Geschiedenis

Historie van een stukje grond, door Herman Olthof

Aan het eind van de negentiende eeuw lagen tussen Den Haag, Scheveningen en Loosduinen uitgestrekte duingebieden, landbouwgronden en weilanden. Je kon vanaf de bovenste verdieping van de laatste Haagse woningen aan de Conradkade over de duinen de Oude Kerk in Scheveningen zien.

Een groot deel van dit gebied was eigendom van Adriaan Goekoop. Adriaan was telg uit een oud geslacht uit Goedereede. Daar bezat de familie sinds meer dan twee eeuwen uitgebreide landgoederen. Een jaar na de geboorte van Adriaan in 1860 verhuisde het gezin naar Den Haag, Alexanderstraat 17, op de hoek van Plein 1813. Daar bracht Adriaan zijn jeugd door. Terwijl zijn vader uitsluitend interesse had in handelsspeculaties, bezat zijn zoon een bredere kijk op de wereld. Hij vermeerderde zijn bezittingen door verstandige en slimme aankopen. Hij deed belangrijke schenkingen aan de stad Den Haag, onder meer de grond voor de Regentessekerk, het Volks- en Schoolbad en het Gymnasium Haganum (de tuin van zijn woonhuis!).

Het perceel waarop nu Emma’s Hof is gelegen, verkocht Goekoop begin vorige eeuw aan Nicolaas Johannes Boon. Boon was directeur van een bouwmaatschappij. In feite bepaalde een kleine groep huizenbouwers, waaronder Boon, hoe het groeiende Den Haag er uit ging zien. De gemeente had juridisch geen invloed op deze uitbreidingsplannen. Zij mocht geen stratenplan opleggen aan projectontwikkelaars. Goekoop had voor de nieuwe wijk het Regentessekwartier het stratenplan opgesteld. Daarbij volgde hij grotendeels de oude verkaveling van sloten en wegen. Onder invloed van de directeur van de nieuwe Dienst Gemeentewerken, I. A. Lindo, kwam in een gewijzigd plan voor het eerst een diagonale straat: de Regentesselaan. “Een schone boulevard met talrijke zijstraten”, zoals het jaarboekje van Die Haghe vermeldt.

Nicolaas Boon liet in de jaren daarna een groot aantal woningen bouwen onder meer aan de Galileïstraat en de Beeklaan. Vanuit zijn woning aan de Laan van Meerdervoort 250 volgde hij de werkzaamheden op korte afstand. In 1916 verkocht hij aan het R.K. Kerkbestuur St. Agnes “een poort, bovenwoning, plaats en kantoor” aan de Beeklaan 267, met een tweede toegang aan de Galileïstraat 36.

De nog jonge Agnesgemeente ontkwam niet aan de euforie die de snel aantrekkende economie na de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht. Alles leek mogelijk om de groeiende jonge kerkelijke gemeente te ontwikkelen. Op het terrein aan de Beeklaan en de daar gelegen kegelbaan moest een patronaatsgebouw komen dat als centrum kon dienen voor het parochiële leven. Alle verenigingen zouden hier onderdak vinden en ook de jeugd zou erin worden ondergebracht. Verder dacht men aan het geven van uitvoeringen, lezingen, kunst en amusement.

Op 31 maart 1921 werd het Patronaatsgebouw St. Agnes door de Deken van Den Haag ingewijd. Voor nog geen anderhalve ton (guldens!) was een juweel van een parochiehuis gerealiseerd. Er was een toneel en een feestzaal, , een buffet en garderobe.

Een compleet ingericht theater derhalve. Verder waren er een gymnastieklokaal, een kegelbaan, een kantoor voor de maatschappelijk werkster en vergaderruimten. 

Maar na 4 jaar overtroffen de uitgaven de inkomsten. Uit alles bleek dat het nieuwe parochiehuis niet de ‘gouden greep’ was, zoals men zich had voorgesteld. De parochianen lieten het lelijk afweten, hun financiële bijdragen vielen ernstig tegen. Ten einde raad besloot men in 1927 het gebouw te verpach­ten. Dat bracht voor de kerk aanvankelijk een batig saldo op. Maar na verloop van tijd staakte de pachter zijn betalingen, waardoor het kerkbestuur weer voor alle lasten moest opdraaien. Tot overmaat van ramp trok de gemeente de subsidie in voor een kookschool en een wasinrichting van het eveneens in dat gebouw gevestigde meisjespatronaat. De kookschool, de wasinrichting en ook de kegelbanen moesten verdwijnen.

Een volgende klap was de beëindiging van het gymnastiekonderwijs in het gebouw. In de lagere scholen werden moderne gymnastieklokalen ingericht. De parochie bleef zitten met een kostbare installatie die nog niet was afgeschreven. In de jaren daarna sukkelt men verder met incidenteel verhuur. Maar het Patronaatsgebouw hing als een molensteen om de nek van de kerkelijke gemeenschap.

In 1933 gaf de bisschop van Haarlem toestemming het gebouw te verkopen. Tien jaar lang is het Kerkbestuur vervolgens bezig geweest om het kwijt te raken. De oorlogsjaren leverden een korte onderbreking. In november 1939 werden er voor enkele maanden 210 militairen van het Regiment Jagers in gelegerd. Na afloop bleek een flink aantal glazen, kop en schotels te zijn verdwenen. Korte tijd was er een uitdeelpost van de gaarkeuken gevestigd. Na de capitulatie werd het gebouw voor twee maanden verhuurd aan het Bureau Opbouwdienst van het Ministerie van Defensie. Daarna trok het Maatschappelijk Hulpbetoon van de gemeente Den Haag erin. Ten slotte werd het gebouw in 1943 verkocht aan de Vereniging Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen in Nederland en Koloniën. De vereniging bleef eigenaar tot 1975 .

In 1975 kocht John Kristalijn het pand. Hij maakte van het gebouw een magazijn voor zijn elektrotechnische groothandel Elar.

Kristalijn had zijn hart verpand aan de bokssport. Hij bokste een paar jaar als amateur en begon in 1969 als trainer. Het oude patronaatsgebouw was een prima plek voor zijn boksschool. Hij verhuisde met zijn school van de Dunne Bierkade naar de Galileïstraat. Zijn school kreeg grote bekendheid in Nederland en bracht de ene na de andere kampioen voort.

Begin 2008 werd het patronaatsgebouw aangekocht door de projectontwikkelaar Timpaan Hoofddorp BV. Timpaan wilde er twaalf woningen bouwen. Dankzij een buurtinitiatief is het heel anders gelopen. Op 15 februari 2010 werd de stichting Stadstuin Emma’s Hof eigenaar van het terrein en het gebouw.

In het Nieuws