Contact

Stadstuin Emma's Hof
Galileïstraat 36
2561 TG Den Haag
bestuur@emmashof.nl

Stichting Stadstuin Emma's Hof

Stichting Stadstuin Emma’s Hof

Bestuur:
Holke Wierema, Conny Voordendag (secretaris), Marjolein Kramer, Tom Voorma, Rogier Chang,  Emmeline Nijsingh, en Eric Kerstholt (penningmeester).

Postadres:
Stichting Stadstuin Emma’s Hof
Galileïstraat 44
2561 TG Den Haag 
e-mail:  bestuur@emmashof.nl

Rabobank rekening NL07RABO0150724543
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nr 27347867

Emma’s Hof wordt door de fiscus aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar. U kunt dit nazoeken op:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/